Rad nije dostupan
disertacija
Vlažnost mrtvog šumskog goriva kao čimbenik nastanka požara

Nera Bakšić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet