diplomski rad
Utjecaj korovske vegetacije na pojavu šteta od sitnih glodavaca

Luka Stapić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje