završni rad
Ambrozija (Ambrosia artemisiifolia L.) kao dio korovske vegetacije u šumama Hrvatske

Marijana Kanižaj (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje