završni rad
Morfološka varijabilnost pitomoga kestena (Castanea sativa Mill.) na Medvednici

Ivana Zegnal (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku