završni rad
Razvoj simptoma bolesti lišća drveća na primjeru divljeg kestena

Antonija Lepur (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje