završni rad
Policiklički aromatični ugljikovodici

Krešimir Tomljanović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma