završni rad
Fenološka varijabilnost hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Liebl.)

Endi Napan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku