završni rad
Odnos osutosti krošanja i intenziteta odumiranja stabala poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)

Ivana Bartulac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma