završni rad
Smeđi medvjed (Ursus arctos L.) kao dio zoocenoze Nacionalnog parka Plitvička jezera

Jelena Keser (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje