završni rad
Mogućnosti uvoza reprodukcijskog materijala vrste Paulownia elongata S.Y.Hu i njenog uzgoja u Hrvatskoj

Nikola Bursać (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku