završni rad
Osutost krošanja stabala obične jele (Abies alba Mill.), obične bukve (Fagus sylvatica L.) i obične smreke (Picea abies Karst.) na području UŠP Gospić

Mate Furlan (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma