završni rad
Analiza prihvatljivosti zahvata upravljanja rijekama na ekološku mrežu

Nikola Obad (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma