završni rad
Pčela medarica u šumskom ekosustavu

Hrvoje Makar (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje