Drvodelić, Damir, Jemrić, Tomislav, Oršanić, Milan
Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj
Matić, Slavko, Oršanić, Milan, Anić, Igor, Drvodelić, Damir, Topić, Vlado, Mikac, Stjepan, Đurđević, Zoran
Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja
Matić, Slavko, Oršanić, Milan, Anić, Igor, Drvodelić, Damir, Topić, Vlado, Mikac, Stjepan, Đurđević, Zoran
Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja
Matić, Slavko, Oršanić, Milan, Anić, Igor, Drvodelić, Damir, Topić, Vlado, Mikac, Stjepan, Đurđević, Zoran
Pošumljavanje krša hrvatskoga Sredozemlja
Drvodelić, Damir, Oršanić, Milan
Problematika sjemenarstva i rasadničarske proizvodnje sadnica poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) i hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
Oršanić, Milan, Drvodelić, Damir, Matić, Slavko, Mikac, Stjepan
Rasadničarska proizvodnja značajnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskoga Sredozemlja
Oršanić, Milan, Drvodelić, Damir, Matić, Slavko
Sjemenarstvo važnijih vrsta drveća i grmlja hrvatskog Sredozemlja
Drvodelić, Damir
Zanemarena i zaboravljena oskoruša - kraljica tvrde bjelogorice