Pages


ZAŠTITNE ŠUME I ŠUME POSEBNE NAMJENE NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA ZAGREB
ZAŠTITNE ŠUME I ŠUME POSEBNE NAMJENE NA PODRUČJU UPRAVE ŠUMA ZAGREB
Domagoj Jurič
U ovom radu bit će riječi o zaštitnim šumama i šumama posebne namjene na području Uprave šuma Zagreb. Upoznat ćemo se sa njihovim značajem, namjenom, funkcijama, šumskim zajednicama te svim ostalim čimbenicima koji tvore šumski ekosustav navedenih zaštićenih površina kojima gospodari Uprava šuma Zagreb.
 Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita
Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita
Krešimir Begović
Kao dio međunarodnog projekta pod nazivom Mixed severity disturbances as drivers of structural variability and carbon dynamics at the stand and landscape levels, ovaj rad obuhvaća opis problematike rasta i razvoja stabala smreke (Picea abies (L.) H.Karst.) i jele (Abies alba Mill.) na području NP Sj. Velebit u prašumskom ekosustavu lokaliteta Smrčevih dolina. Opisuje se povezanost rasta stabala sa promjenama klime u posljednjih 115 godina promatrajući promjene u radijalnom...
 Metode upravljanja Nacionalnim parkovima
Metode upravljanja Nacionalnim parkovima
Ivana Matošević
Tema ovog završnog rada bila je metode upravljanja Nacionalnim parkovima, tj. razlike upravljanja nacionalnim parkovima u Hrvatskoj i Australiji. Svi Nacionalni parkovi u Hrvatskoj i u svijetu funkcioniraju po određenim pravilima i regulativama koje su donešene početkom 20 st. U tim pravilima tj. zakonima donešene su mnoge regulative od prostornog planiranja, zaštićenih zona, graditeljstva pa sve do turizma koji je vezan za nacionalne parkove i najvažnije zakoni o očivanju prirodne...
 Turističko vrednovanje zaštićenih područja prirode u Splitsko - dalmatinskoj županiji
Turističko vrednovanje zaštićenih područja prirode u Splitsko - dalmatinskoj županiji
Ivana Mihaljević
Uvodno se obrazlažu značaj i uloga turističke funkcije u zaštićenim područjima prirode. Sažeto se navode dobre i negativne turizma te povezanost intenziteta i oblika posjećivanja s ciljevima pojedine kategorije zaštićenog područja, sukladno IUCN matrici uprvaljanja. U središnjem se dijelu za zaštićena područja Splitsko-dalmatinske županije analiziraju potencijali pojedinog područja za posjećivanje: pristupnost, parkovna infrastruktura (edukacijske table, poučne staze,...
Akumulatorske motorne pile
Akumulatorske motorne pile
Petra Lulić
U radu su prikazane karakteristike akumulatorskih motornih pila koje se trenutno mogu naći tržištu. Njihova prednost u odnosu na motorne pile s benzinskim motorom ogleda se u korištenju obnovljivih izvora energije, zanemarivom utjecaju na okoliš i operatera što se tiče štetnih ispušnih plinova te smanjenoj emisiji buke. Nedostaci akumulatorskih motornih pila i općenito akumulatorskih uređaja uglavnom se očituju u još uvijek nedovoljnom kapacitetu akumulatora i zato još uvijek...
Analita hrvatskog tržišta drvenih podova
Analita hrvatskog tržišta drvenih podova
Hrvoje Ćaćić
Jedan od segmenata primjene drva u graditeljstvu zasigurno je i izvedba podova – na tradicionalan način iz masivnog drva ili na onaj „moderniji“ koji podrazumijeva izradu različitih inačica industrijskog drva. Globalna konkurencija jeftinih i masovnih proizvoda, kako u svijetu tako i Republici Hrvatskoj, stvara velike glavobolje mnogima u području proizvodnje i prodaje finalnih proizvoda od drva. Proizvodnja je vrlo važan element gospodarstva neke zemlje, a njezino povećanje...
Analiza investicijskih ulaganja u poduzeća za preradu drva i proizvodnju namještaja prema ključnim faktorima konkurentnosti
Analiza investicijskih ulaganja u poduzeća za preradu drva i proizvodnju namještaja prema ključnim faktorima konkurentnosti
Davor Krznarić
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; Proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala i Proizvodnja namještaja Republike Hrvatske u kasnim 80-tim i ranim 90-tim godinama bile su konkurentna aktivnost na europskom tržištu. Završetkom 1994. godine, počinje gubitak njihovog tržišnog udjela i do danas nije zabilježena značajnija pozitivna promjena tržišne konkurentnosti. Postavlja se pitanje kako ostvariti i održati konkurentnost, uvjet opstanka u sve...
Analiza pouzdanosti mjerne metode određivanja masene koncentracije lebdećih drvnih čestica
Analiza pouzdanosti mjerne metode određivanja masene koncentracije lebdećih drvnih čestica
Josip Ožegović
Ovim radom analizirana je pouzdanosti dviju različitih vrsta mjerne opreme u postupku sakupljanja lebdećih čestica pri određivanju masene koncentracije drvne prašine koja udisanjem utječe na zdravlje radnika u proizvodnim pogonima i stolarijama. Normom HRN CEN/TR 15230:2005 definirano je trajanje pouzdanog sakupljanja uzorka (stupanj prikupljanja uzorka tminP) i trajanje sakupljanja za pouzdano vaganje uzorka (stupanj količine uzorka tminK). Cilj rada je odrediti značaj utjecajnih...
Analiza buke pri radu na kružnim pilama u praznom hodu
Analiza buke pri radu na kružnim pilama u praznom hodu
Stipo Dubravac
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li utjecaj stroja na razinu emisije buke kod kružnih pila u praznome hodu. U svrhu toga, ispitivano je 6 različitih vrsta listova kružnih pila na 2 različita stroja. Za svaku pilu izvedena su 3 mjerenja kako bi se mogla odrediti razina zvučnoga tlaka ovisna o frekvencijskom spektru po tercama. Pri istraživanju korištena je mjerna oprema koja je propisana normama. Rezultati istraživanja pokazuju da na određenim frekvencijama postoje...
Analiza cijena koštanja i prodajnih cijena drvenih podova u Republici Hrvatskoj
Analiza cijena koštanja i prodajnih cijena drvenih podova u Republici Hrvatskoj
Darko Blažinić
U svakom poduzeću gdje se nalazi proizvodnja tu su i troškovi. Troškovi predstavljaju novčani izraz utroška elemenata radnog procesa. S druge strane, cijena je novčani izraz vrijednosti za proizvod ili uslugu, a formira se međusobnim djelovanjem činitelja koji utječu na potražnju i ponudu na nekom tržištu. Globalna konkurencija jeftinih i masovnih proizvoda , kako u svijetu tako i u Republici Hrvatskoj, stvara velike glavobolje mnogima u području proizvodnje i prodaje finalnih...
Analiza ekološke mreže NATURA 2000 u Spačvi
Analiza ekološke mreže NATURA 2000 u Spačvi
Maja Vicić
Europska ekološka mreža NATURA 2000 najvažniji je projekt u zaštiti prirode s ciljem očuvanja vrsta i stanišnih tipova. U Hrvatskoj pojedina područja su iznimno važna radi očuvanja i zaštite prirode. S obzirom na veliki broj stanišnih tipova i vrsta, ekološka mreža obuhvaća zakonom zaštićena i nezaštićena područja. Na taj način dolazi do interakcije između djelatnosti koje mogu utjecati na biološku raznolikost i mjera zaštite na područjima obuhvaćenim projektom...

Pages