diplomski rad
Entomopatogena gljivica Entomophaga maimaiga-novi patogen gubara )Lymantria dispar) u Hrvatskoj

Maja Križanec (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje