disertacija
Procjena oštećenosti krošanja na analognim i digitalnim infracrvenim kolornim (ICK) aerosnimkama uz određivanje najpovoljnije veličine uzorka

Jelena Kolić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet