diplomski rad
Procjena i analiza oštećenosti stabala i sastojina djelovanjem ledoloma na području Gorskog kotara

Mario Komarčević (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma