završni specijalistički
Florističke i meliorativne značajke šumskih kultura crnog bora (Pinus nigra J. F. Arnold) na području šumarija Drniš i Split

Ankica Čović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet