Drvodelić, Damir; Oršanić, Milan; Perić, Sanja; Tijardović, Martina: Utjecaj navodnjavanja i mikroreljefa u rasadniku na morfološka svojstva šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus petraea L.)

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja