Banić, Maja: Fiziološko-anatomske promjene u lišću hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) pod utjecajem dugotrajne i učestale suše

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja