Gajšek, Ivan: Utjecaj dimenzija na tlačnu čvrstoću drva potrebnu za određivanje plastične komponente snage pri ortogonalnom rezanju

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja