Muršić, Miran: Metodologija praćenja arborikulturnog stanja i zahvata na pojedinačnom stablu u kategoriji spomenika prirode na primjeru hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Rakitovcu

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja