Begović, Krešimir: Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja