master's thesis
Comparative analysis of spruce bark beetle catches in the locality (BIH) and Štirovača (HR) in 2015

Maja Valjan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
Metadata
TitlePoredbena analiza ulova smrekovih potkornjaka na lokacijama Vlašić (BIH) i Štirovača (HR) u 2015.godini
AuthorMaja Valjan
Mentor(s)Boris Hrašovec (thesis advisor)
Abstract
Usporednom analizom prikupljenih uzoraka s lokacije Vlašić (BIH) te dobivenih uzoraka s lokacije Štirovača (RH), imala sam za cilj analizirati te usporediti dinamiku i intenzitet pojave populacije dominantnih vrsta potkornjaka lokacije iste ili pribliţno iste nadmorske visine (1110 m) dviju drţava Hrvatske (lokacija Štirovača) i Bosne i Hercegovine (lokacija Vlašić). Rezultati istraţivanja pokazali su da se razlikuju lokacija Štirovača od lokacije Vlašić po ukupnom brojčanom ulovu potkornjaka, gdje lokacija Vlašić brojčano znatno odstupa od lokacije Štirovača, ali i po udjelu vrste potkornjaka Ips typographus (lokacija Štirovača ima veći udjel od lokacije Vlašić) i Pytiogenes chalcographus (lokacija Vlašić ima veći udjel od lokacije Štirovača) u ukupnom ulovu uzoraka. Razlog ovakvom odstupanju na području Štirovače u odnosu na područje Vlašića mogao bi biti u gospodarenju, ali i u klimatskim čimbenicima. Iako Štirovača biljeţi niske populacije potkornjaka u njezinoj okolici mogu se sporadično vidjeti ogoljele plohe šume, površine koje su stradale napadom potkornjaka, a potom su ih šumari sanirali s nadom da će zaustaviti širenje potkornjaka. Visoke populacije potkornjaka zabiljeţene su sad već na širem području Vlašića, uzrok tome treba traţiti u negativnim antropogenim utjecajima na ovim područjima, zatim u lošem sustavu gospodarenja, ali i u danas sve češćim negativnim klimatskim utjecajima
KeywordsIps typographus – The European spruce bark beetle Pytiogenes chalcographus- Smaller european spruce bark beetle detection control methods
Parallel title (English)Comparative analysis of spruce bark beetle catches in the locality (BIH) and Štirovača (HR) in 2015
Committee MembersBoris Hrašovec
Josip Margaletić
Milivoj Franjević
GranterSveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Lower level organizational unitsZavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOTECHNICAL SCIENCES
Forestry
Forest Conservation
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeForestry
Academic title abbreviationmag. ing. silv.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-18
Parallel keywords (Croatian)Ips typographus-Veliki smrekov pisar Pytiogenes chalchographus-Mali smrekov pisar gradacija monitoring
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:108:342708
CommitterTajana Meštrović