diplomski rad
Poredbena analiza ulova smrekovih potkornjaka na lokacijama Vlašić (BIH) i Štirovača (HR) u 2015.godini

Maja Valjan (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje