diplomski rad
Prilog istraživanju promjene gustoće kratko piljenog i cijepanog ogrjevnog drva običnog graba (Carpinus betulus L.) uslijed prirodnog sušenja

Ognjen Lemo (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet