diplomski rad
Unutarvrsna diferencijacija hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) s obzirom na različitu vlažnost staništa

Ivan Šafranić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za šumarsku genetiku, dendrologiju i botaniku