diplomski rad
Utjecaj načina osnivanja na strukturne značajke mladih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u šumskom bazenu Kalje

Doroteja Dimoski (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma