diplomski rad
Ekološko-sociološke karakteristike biljnih vrsta brežuljkastog pojasa savsko-dravskog međurječja

Vesna Kumić (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma