diplomski rad
Značaj puhova (por.Gliridae) u šumama Hrvatske

Roko Perić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje