disertacija
Zalihe i bilance ugljika regularno gospodarene šume hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Pokupskom bazenu

Maša Zorana Ostrogović (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet