diplomski rad
Fitocenološke značajke povremeno poplavnih i vlažnih šuma u široj okolici Perućkog jezera i toka rijeke Cetine

Ante Romac (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma