završni rad
Zaštićena područja i ekološka mreža NATURA 2000 u Istarskoj županiji

Nikola Vrh (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma