diplomski rad
Značaj GIS – a pri kartiranju načina korištenja zemljišta

Luka Mlinarić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma