diplomski rad
Analiza pouzdanosti mjerne metode određivanja masene koncentracije lebdećih drvnih čestica

Josip Ožegović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za procesne tehnike