diplomski rad
Utjecaj nanočestica cerijevog(IV)- oksida na svojstva vodenih poliakrilatnih lazura za drvo

Matija Abramović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za namještaj i drvne proizvode