diplomski rad
Utjecaj kvalitete i načina piljenja trupaca obične bukve (Fagus sylvatica L.) na kvantitativno i vrijednosno iskorištenje

Ivan Ravnjak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za tehnologije materijala