diplomski rad
Strukturne značajke sastojine hrasta lužnjaka i običnog graba starosti 200 godina na „NPŠO Lipovljani“

Anto Bilanović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet