diplomski rad
Klimatski odziv stabala obične smreke (Picea abies L. (H. Karst)) i obične jele (Abies alba Mill.) na području Sjevernog Velebita

Krešimir Begović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet
Zavod za izmjeru i uređivanje šuma