Predaja elektroničke verzije završnih, diplomskih, specijalističkih i doktorskih radova u DRŠF radi pohrane u bazu DABAR

Elektronička verzija završnih, diplomskih, specijalističkih  i doktorskih radova Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prikupljaja se  u digitalnom repozitoriju ( DRŠF). Ocjenski radovi dostavljaju se u omotu, na cd-u s ispisanim podatcima o radu; naslov rada, autor, odsjek, datumu obrane. Dostavlja se obranjena konačna verzija rada u PDF/A formatu (cjelovita). Prilikom predaje rada  potrebno je ispuniti Izjavu za objavu rada u repozitoriju. Tiskana verzija rada se ne zaprima. Studentima je otvorena mogućnost  samoarhiviranja, kod koje autori samostalno pohranjuju svoje radove u repozitorij. Obranjene doktorske disertacije potrebno je samoarhivirati.

Upute za samoarhiviranje  https://dabar.srce.hr/sites/default/files/upute_za_samoarhiviranje-v1.0.pdf

Paginacija

Subscribe to Repozitorij Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu RSS